TRANG CHỦ
Giới thiệu
Tin tức
Ý kiến khách hàng
Kiến thức
Liên hệ
English
Get the Flash Player to see this rotator.
Danh mục sản phẩm
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VN
TAM THẤT BẮC VN
HÀ THỦ Ô ĐỎ VN
NẤM LINH CHI VN
NẤM CHÀM PHÚ QUỐC
Tin - Bài mới nhất
Thông tin liên hệ


Thống kê truy cập
8.576.604 lượt truy cập
16 đang trực tuyến
 
Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII

(ĐCSVN) – Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa VII)  nhằm báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2012 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị - Ảnh: TH

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và công bố các quyết định khen thưởng...


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã tổng kết lại công tác mặt trận năm 2012 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013. Trong đó nhấn mạnh, n
ăm 2012 hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về cả nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước như: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy...

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động như các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực; đã tích cực góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, trở thành các cuộc vận động xã hội rộng lớn, có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội.

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực với chất lượng tốt hơn. Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng linh hoạt, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Nhà nước. Vị thế, vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên...

Năm 2013, MTTQ Việt Nam sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung khảo sát để xây dựng lực lượng, phát huy đội ngũ cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về "Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Đồng thời, tập trung thực hiện các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tích cực phối hợp xây dựng và triển khai các cơ chế phù hợp để thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức phát động cuộc vận động "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” …

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đạt được. Đồng thời khẳng định: Những kết quả công tác của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp và không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TH


Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ một số hạn chế của công tác Mặt trận trong năm qua cần khắc phục như: Nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tuy có sự đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; việc nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân có lúc chưa đầy đủ, kịp thời; phong trào thi đua và chất lượng các cuộc vận động có khởi sắc nhưng chưa đồng đều; việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là công tác giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng với nhu cầu; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên chưa tương xứng với vị trí, vai trò của từng tổ chức...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài thành một khối đoàn kết thống nhất. Để làm tốt điều đó, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, MTTQ cần tăng cường các giải pháp tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó cần tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào, các cuộc vận động, qua đó động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học và sáng tạo... góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần phát huy tốt vai trò của mình để vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Trước mắt, MTTQ các cấp cần làm tốt việc tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức đảng và chính quyền, làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc xử lý các vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu dương, tôn vinh những người có thành tích, bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực....

Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, làm tốt công tác dân vận, có cơ chế, pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có chất lượng, tâm huyết với công việc. Đồng thời, làm tốt các công việc để tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2013-2014; triển khai và tổ chức có hiệu quả cuộc vận động "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận" nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/1/2013./

Theo: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Tin tức
788/801  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét. Các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật (24-03-15 | 10:29)
Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ mưa to và dông, trời trở lạnh (24-03-15 | 10:24)
Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975 (24-03-15 | 10:18)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần qua (24-03-15 | 10:15)
Đại hội Chi bộ báo Bóng đá nhiệm kỳ 2015-2017 (24-03-15 | 10:12)
Thứ hai, 23/03/2015 - 09:20 Đại hội Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Tiên Sơn (24-03-15 | 10:09)
Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII (18-01-13 | 15:23)
"MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới” (15-01-13 | 15:56)
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh (15-01-13 | 15:55)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa I-ta-li-a (11-01-13 | 15:21)
  Trang 1/79: 1, 2, 3 ... 77, 78, 79  Sau