TRANG CHỦ
Giới thiệu
Tin tức
Ý kiến khách hàng
Kiến thức
Liên hệ
English
Get the Flash Player to see this rotator.
Danh mục sản phẩm
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VN
TAM THẤT BẮC VN
HÀ THỦ Ô ĐỎ VN
NẤM LINH CHI VN
NẤM CHÀM PHÚ QUỐC
Tin - Bài mới nhất
Thông tin liên hệ


Thống kê truy cập
8.576.600 lượt truy cập
15 đang trực tuyến
 
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh

(ĐCSVN) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, sẽ chính thức diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018. Tại Đại hội, phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn thời gian qua sẽ được đánh giá một cách toàn diện. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh, lĩnh vực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước là hai hoạt động nổi bật đem lại nhiều kết quả thiết thực, cụ thể nhất.

Trên 6000 cán bộ có năng lực được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo

 

 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi những người hiến máu trong "Ngày hội tuyên truyền và hiến máu tình nguyện" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức - Ảnh: TH


Hiện đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có trên 81 ngàn người, trong đó có trên 53 ngàn người là nữ. So với nhiệm kỳ trước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có bước phát triển về nhiều mặt. Phần lớn cán bộ, công chức đều là những người có trình độ, được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm trong công tác. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 75%; trên 45% có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân.

Nhận thức rõ hiệu quả của việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động phải được quan tâm xác định ngay từ khâu hoạch định đường lối, xây dựng chính sách, pháp luật và triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đến người lao động, với lực lượng đoàn viên hầu hết là những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham mưu, xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn chỉ đạo các cấp công đoàn động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo và xây dựng văn bản pháp luật, chế độ, chính sách; đặc biệt là các văn bản luật, pháp lệnh, nghị định, quy định có liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân viên chức lao động và vai trò của tổ chức công đoàn.

Tại những thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế do tác động tiêu cực của khủng hoảng, suy thoái kinh tế, cán bộ, công chức, đoàn viên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể đã tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng, kịp thời đề xuất các giải pháp, chủ trương, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường quản lý và tái cấu trúc nền kinh tế; linh hoạt trong hoạt động điều hành nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế; tạo điều kiện duy trì thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân...

Từ yêu cầu của thực tế, các cấp công đoàn viên chức đã chủ động tham gia với cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo công khai, công bằng trong đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Trong 5 năm qua, đã có hàng chục ngàn cán bộ được nâng lương, nâng ngạch đúng kỳ hạn; trên 6.000 cán bộ có năng lực được đề bạt vào các cương vị từ cấp phòng trở lên. Việc thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động được thực hiện tốt. Trên 90% các cấp công đoàn có đại diện tham gia trong các hội đồng lương, hội đồng khen thưởng, kỷ luật...

Cùng với đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Điển hình như: Đã tự nguyện đóng góp, phụng dưỡng trên 400 Mẹ Việt Nam Anh hùng; quyên góp trên 1,6 tỷ đồng xây dựng 15 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; thăm hỏi và tặng quà trên 500 cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nghèo; vận động trên 5 tỷ đồng và trên 1 tấn văn hóa phẩm cho bộ đội trên các đảo; truyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động hiến hơn 2.000 đơn vị máu...

Thi đua góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua của các cấp công đoàn đã có sự chủ động, sáng tạo và đạt được kết quả đáng khích lệ. Các cấp công đoàn đã tổ chức, hưởng ứng và cụ thể hóa các phong trào thi đua "Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”... Các phong trào thi đua tại các công đoàn cơ sở đều được gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành; gắn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua phát triển cả diện rộng và chiều sâu. Nội dung thi đua tập trung vào động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã 10 lần phát động thi đua với sự tham gia của đông đảo công đoàn viên chức các cấp. Các phong trào thi đua do công đoàn phát động đều gắn với các nội dung, tiêu chí thi đua với các phong trào thi đua do ngành, cơ quan, đơn vị phát động. Cán bộ đoàn viên trong các đơn vị quản lý nhà nước tập trung nội dung thi đua vào cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Điển hình như: Công đoàn viên trong khối báo chí tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác tư tưởng, tuyên truyền của Đảng và các nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Cán bộ, đoàn viên khối nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình khoa học được hoàn thành có chất lượng, ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao... Qua các phong trào thi đua đã có hàng ngàn sáng kiến cải tiến trong quản lý, công tác chuyên môn, trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ được chính quyền và công đoàn các đơn vị ghi nhận, làm lợi nhiều tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn.

Việc nghiên cứu, đổi mới công tác thi đua được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hai hội thảo khoa học về công tác thi đua. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thi đua, nhận rộng điển hình tiên tiến được coi trọng. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua dần đi vào thực chất hơn. Năm 2012, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm, đã có trên 1.500 tập thể và gần 5.000 cá nhân được biểu dương, khen thưởng...

Từ các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến xuất sắc. Trong 5 năm, đã có 7 công đoàn viên chức các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 2 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 5 công đoàn được tặng Cờ và Bằng khen của Chính phủ; 51 công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 671 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 441 tập thể được tặng Cờ của Công đoàn Viên chức Việt Nam; trên 6000 tập thể và cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2009, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2012 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.../.

Theo: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Tin tức
788/801  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét. Các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật (24-03-15 | 10:29)
Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ mưa to và dông, trời trở lạnh (24-03-15 | 10:24)
Mặt trận lòng dân - Vũ khí làm nên chiến thắng 30/4/1975 (24-03-15 | 10:18)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần qua (24-03-15 | 10:15)
Đại hội Chi bộ báo Bóng đá nhiệm kỳ 2015-2017 (24-03-15 | 10:12)
Thứ hai, 23/03/2015 - 09:20 Đại hội Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Tiên Sơn (24-03-15 | 10:09)
Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII (18-01-13 | 15:23)
"MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới” (15-01-13 | 15:56)
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh (15-01-13 | 15:55)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa I-ta-li-a (11-01-13 | 15:21)
  Trang 1/79: 1, 2, 3 ... 77, 78, 79  Sau